Adam Helm var en svensk förläggare (1904–1980) och boksamlingen innehåller böcker och andra tryckta verk som handlar om nordisk bokbranschhistoria. Samlingen doneras till Uppsala universitetsbibliotek i samband med Svenska förläggareföreningens 175-årsjubileum.

Förläggareföreningen köpte samlingen vid Adam Helms död och den har sedan dess funnits hos Stockholms universitetsbibliotek.

– Vi är mycket hedrade över gåvan och gläder oss åt att få ta emot och tillgängliggöra samlingen här vid biblioteket, säger Maria Berggren, avdelningschef kulturarvsavdelningen Uppsala universitetsbibliotek, i ett pressmeddelande.

Samtidigt flyttar föreläsningsserien "The Adam Helms Lecture", som har hållits årligen sedan 1994 av internationellt kända författare, förläggare och forskare, till Uppsala. Den första föreläsningen i Uppsala kommer att hålls hösten 2019.