Den fördjupade utredningen om den framtida konstverksamheten och lokaliseringen av konstmuseet behöver mer tid. Det meddelade Uppsala kommun på måndagen. Utredningen bygger på den förstudie som presenterades i början på 2018. Från början sades att utredningsresultatet skulle presenteras i juni. Nu visar det sig att utredningstiden kommer att ta ytterligare åtta månader.

– Det är en stor investering som vi har framför oss och det har hänt en del sedan förstudien presenterades. Dessutom berör utredningen själva innehållet i verksamheten. Vi behöver fördjupa oss i bägge dessa delar, säger Erik Pelling och tillägger att den medborgardialog som också ska genomföras kommer att kräva tid.

De tre huvudalternativen för lokaliseringen kvarstår: kvarteret Hugin, kvarteret Ångkvarnen och en utbyggnad av dagens konstmuseum på Uppsala slott. Sedan förstudien presenterades har förslag också kommit om att Filmstadens lokaler på Västra Ågatan skulle kunna byggas om till konstmuseum.

– Vi stänger inga dörrar, men de tre ursprungliga förslagen är fortfarande huvudalternativ, säger Erik Pelling.

När utredningen är klar i februari 2020 ska det inte dröja länge innan ett beslut kan fattas om dels innehållet i den framtida konstverksamheten, dels lokaliseringen av museet.

– Jag tror att beslutet kommer att fattas så snart utredningen är klar. Det är fullt realistiskt med ett beslut i februari, säger Erik Pelling.