I tre tidigare böcker har 78-åriga Tyra Helena Lindström skildrat det ofta hårda livet i Tornedalen under andra halvan av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Fokus har legat på Matilda, kvinnan som blev gravid 24 gånger och födde 16 barn.

– I den fjärde boken backar jag tillbaka till 1730-talet och skildrar hur livet var för den första familjen på nybygget Mukkavaara fram till 1880 då Matilda flyttade dit med sin man. Jag anade under arbetet med den första boken att Matildas man Johan hade rötter i rakt nedstigande led till ursprungsfamiljen på gården. Nu vet jag att gården brukats av en kvinnlig släktgren före Matildas tid, berättar Tyra Helena Lindström som växte upp på samma gård.

Hon har ägnat mycket tid åt att forska i gamla dokument som husförhörslängder, dopböcker, vigselböcker, död och begravningsböcker och lantmäteriprotokoll mm.

Artikelbild

| Tyra Helena Lindström

– Alla människor som jag beskriver i böckerna har funnits. Jag försöker komma nära dem utan att lämna ut dem, säger hon.

Det mödosamma arbetet med att samla in stoff inledde hon redan på 1980-talet. Men det dröjde till pensioneringen från arbetet som präst innan hon fick tid att slutföra den första boken, "Matilda 24 ggr med barn". Den kom ut 2008.

Hon tillhör den nationella minoriteten tornedalingar och talar meänkieli. För henne är det viktigt att krydda sina dokumentärromaner med repliker på minoritetsspråket även om de också skrivs ut på svenska. Hennes läsare finns runt om i landet och har ofta kommit upp i mogen ålder.

– Många som växte upp på landsbygden under 30- och 40-talet känner igen sig, inte bara de som kommer från Tornedalen, säger Tyra Helena Lindström.