Länge undrade Uppsalabor och turister var Ingmar Bergman bodde som barn i Uppsala. Svaret är att han bodde i Stockholm. Men kopplingen till Uppsala blev ändå stark under barndomen.

Ingmar Bergman föddes som bekant i Uppsala för 100 år sedan, 1918, och här fanns mormor Anna Åkerblom, bosatt i det vackra huset vid Trädgårdsgatan 12.

Hon hade flyttat från Hedemora med barnen Karin och Ernst redan 1903 med hänsyn till barnens skolgång. Några år senare, 1907, när han gick i pension flyttade maken Johan Åkerblom, Ingmar Bergmans morfar, definitivt efter till Uppsala.

När Ingmar föds sommaren 1918 befinner sig familjen Bergman i uppbrott. De är på väg att flytta från Forsbacka till Stockholm.

Ingmar Bergman bodde således aldrig i Uppsala, men han skulle själv eller tillsammans med syskonen under barndomen och skollov ofta besöka mormor. Ohälsa och slitningar i makarna Bergmans äktenskap bidrog till att barnen vistades stundtals hos mormor i Uppsala eller på hennes sommarställe Våroms i Dalarna, vittnar dagböcker och brev om.

Uppsala, det var Trädgårdsgatan 12. Adressen var länge märkligt obekant, men sent omsider, 2008, kom en minnestavla upp på huset. Det är den enda offentliga skylt som knyter Bergman till födelsestaden. Synd då att texten på skylten inte stämmer.

Hur mycket Ingmar var i Uppsala under barndomen må de lärde tvista om, han gick ändå i skola i Stockholm. Om Bergman målat barndomshemmet i Stockholm i mörka färger är vistelserna hos mormor skildrade med ljus och värme i hans minnen. Att miljön på Trädgårdsgatan inspirerat så mycket till filmer och pjäser, som påstås på skylten, känns lite överdrivet. Men visst finns inslag i ”Fanny och Alexander” som kan associera till mormors stora lägenhet och en icke namngiven stad med domkyrka och universitet. Precis som det i filmen lätt går att känna igen såväl Ingmars egna barndomsminnen av faderns grymma bestraffningar som barndomens dockteater och kinematograf.

Direkt fel är uppgiften på minnestavlan att huset på Trädgårdsgatan 12 skulle ha ägts av Ingmar Bergmans morfar. Huset byggdes och ägdes av Uppsalafotografen Erik Dahlberg. Efter dennes död 1908 bor hustrun Brita kvar här till sin död 1919. Dödsboet sålde därefter fastigheten till Uppsala enskilda läroverk. Huset byggdes om i slutet av 30-talet. Det användes av Lundellska skolan ännu i början av 1980-talet, ­innan det åter blev bostäder.

Uppsala kommun kan bidra till firandet av Bergman-jubileet genom att ta ned skylten och ersätta den med en ny. Där bör väl också framgå att Ingmar Bergman föddes i Uppsala.