– Med våra kroppar ska vi skapa tillfällig och rörlig offentlig konst på platser utanför våra konstinstitutioner, där konsten kan möta en ny publik. Vi kallar evenemangen för Konsthändelse, berättar Su-En, curator för K.R.O.P.P.

– Ingen vet vad vi ska göra förrän vi är på plats.

Den första Konsthändelsen äger rum lördag 24 augusti i Gudinge hamn i Hållnäs. Hållnäs konstkoloni är värdar och ägarna till de gamla fiskebodarna har ställt dem till förfogande för konstnärerna att skapa i samklang med platsen.

På onsdag 28 augusti blir det en Konsthändelse på Almunge skola, där skolans elever bildar en del av publiken. Lördag 31 augusti är spelplatsen Su-En Butoh Companys konstnärliga centrum, Haglund skola i Almunge.

Det är fritt inträde till alla konsthändelserna, men föranmälan krävs.

K.R.O.P.P är en plattform för dans och performancekonst. Sedan 2013 har SU-EN samarbetat med Uppsala konsert och kongress runt idén. Nu har projektet utvidgats till att omfatta residens och lab, samt undersökningar av andra typer av spelplatser.

De medverkande är: performancekonstnären Sakiko Yamaoka från Japan, musikern Johannes Bergmark, Stockholm, SU-EN, Butoh och performancekonst, Almunge, Eva Björkman, bild- och performancekonst, Uppsala, Dorothea Seror, performancekonst, Tyskland, Anna Westberg, dans, Stockholm, samt Jason Lim, performancekonst, Singapore

K.R.O.P.P Lab är ett samarbete med Konstfrämjandet Uppland.