Teater Ett nytt samarbetsavtal har signerats av Dramatens teaterchef Eirik Stubø och Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding.

Institutionerna har sedan tidigare arbetat tillsammans, men det nya avtalet gör samarbetet mer långsiktigt och mindre personberoende.

"Samarbetet går i linje med Dramatens uppdrag inom många områden. Här finns dessutom 35 000 studenter och 5 500 anställda gentemot vilka vi kan förtydliga vår roll som folkbildare och nå nya målgrupper" säger Eirik Stubø i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. Arkivbild.

Både C- och D-uppsatser om Dramatens verksamhet förbereds som bäst vid olika institutioner på Stockholms universitet. En om nationalscenens publik och en om dess ekonomistyrning.

"Stockholms universitet hoppas kunna bidra med samarbeten som på olika sätt kopplar till vår forskning och utbildning, men också med att föra ut teater till människor som normalt inte går dit", uttalar sig rektorn Astrid Söderbergh Widding om samarbetet.