Romanen "Kallocain" av Karin Boye blir årets bok 2018 i läsprojektet Länet läser. Det är ett samarbete mellan alla folkbibliotek i länet som samordnas av Regionbiblioteket i Uppsala län. Tanken är att läsare från alla länets kommuner ska samlas runt en gemensam bok som på ett eller annat sätt har anknytning till Uppland. Och Karin Boye bodde i Uppsala under några år som student. Det var också då hon debuterade som författare.

Valet av romanen presenterades på Uppsala stadsbibliotek under fredagen. Projektledaren för Länet läser, Anna Ahlund, läste en bit ur den.

– Som en kuslig profetia om en möjlig framtid är "Kallocain" lika brännande aktuell i dag som när den skrevs på fyrtiotalet. Samtidigt som Karin Boye målar upp en hård och samhällskritisk historia, bultar berättelsens hjärta av något varmt och ytterst mänskligt – längtan efter frihet och närhet, säger Anna Ahlund.

Artikelbild

| Utsedd. Karin Boyes roman har utsetts till årets bok i läsprojektet Länet läser 2018.

– Genom att lyfta in romanen i vår tid och senare års dystopitrend hoppas vi att den kan ligga till grund för många intressanta diskussioner och läsarsamtal. Vi hoppas också nå och engagera dem som inte brukar delta i samtal om böcker.

Boken ska till exempel ligga i bibliotekens kassar som är avsedda för bokcirklar.

– I kassarna kommer det också att ligga en folder med förslag på frågor att diskutera i bokcirkeln. Foldern har ett nyskrivet förord av Uppsalaförfattaren Elin Cullhed, berättar Anna Ahlund.

Romanen "Kallocain" och dess författare kommer också att vara navet för en mängd arrangemang som panelsamtal och författarbesök på biblioteken runt om i länet.

Det första arrangemanget på Uppsala stadsbibliotek blir 11 april då kulturjournalisten Ellinor Skagegård ska leda ett panelsamtal med Peter Wallensten, professor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet och Marta Ronne, doktor i litteraturvetenskap och kritiker.

2018 års Länet läser-bok har utsetts av en jury bestående av Nina Solomin från UNT, Alica Bosnic Sveriges Radio, Rikard Jennische Bibliotek Uppsala, Stefan Eurenius Regionbibliotek Uppsala och Helena Gille från Enköpings bibliotek.