Uppländskan Elsie Johansson, född i Vendelsbygden 1931, räknas till de mest framstående svenska arbetarförfattarna och folklivsskildrarna. Sedan debuten 1979 har hon gett ut 23 böcker, bland dem trilogin "Berättelsen om Nancy" ("Glasfåglarna", "Mosippan" och "Nancy").

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med bas i Uppsala. Buruespriset har delats ut tre gånger sedan 2012. Mottagare har varit författaren Kerstin Ekman, docent Sven-Bertil Jansson och vetenskapsjournalisten Bo G. Ericson.

Elsie Johansson tar emot priset i Upplandsmuseets hörsal på torsdag 16 maj. Hon kommer då att hålla ett anförande under rubriken "Obanade stigar" med nedslag i sin författargärning.