Replik på debattartikel av Sigvald Freylander, Arkitekturupproret (UNT 22/8)

Översitteri är inte att rita en ”kaxig” byggnad. Översitteri är att göra sig till tolk för en stor grupp människor och påstå att de vill att allt som byggs ska ha en viss stil. Det vill säga det som Arkitekturupproret gör när de hävdar att Sveriges befolkning vill att byggarna ska mangla ut hus och kvarter som har 1880-talsstil. Vi i Sveriges Arkitekter ser i stället att folk gillar olika och vill att det som byggs ska spegla det.

Mitt förbund prioriterar att kvaliteten ska bli högre i det byggda. Och för det behövs fler arkitekter som har mer att säga till om, inte färre och mer stukade.