Historia På söndag 29 juli hålls en vandring på friluftsmuseet Disagården. Temat är mat och smak i 1800-talets Uppland. Under vandringen guidas besökarna genom gårdens olika hus och får lära sig mer om vad man åt på den uppländska landsbygden förr i tiden.

Disagården håller under sommaren olika vandringar med teman som arbetsförhållanden, sociala skillnader, kärlek, folkmedicin och folktro. (UNT)