Det är nu över 20 år sedan författaren Salman Rushdie fick en dödsdom hängande över sig för sin bok Satansverserna. Sedan dess har klimatet för yttrandefrihet hårdnat betydligt. I en debattbok som kom på svenska i höstas, Från Fatwa till Jihad, skriver statsvetaren Kenan Malik om hur västerländsk, mångkulturalistisk politik haft ett finger med i spelet genom att fokusera på etniska grupper, snarare än individuellt ansvar - och genom att i allt högre grad tillämpa självcensur.

Man kan ha invändningar mot hans analys, men utan tvivel är en händelse som denna ytterligare ett bevis för ett samhälleligt misslyckande. Och, tyvärr, ännu en påminnelse om att vi aldrig får ta det öppna samhället för givet.