21 januari 2002 sköts Fadime Sahindal till döds av sin egen pappa i hallen till sin systers lägenhet. Det var det första kända så kallade hedersmordet i Sverige, mordmotivet var att bevara familjens heder. Fadime Sahindal ville utbilda sig till socionom och leva med en svensk kille, vilket familjen inte gillade.

Hon hade tidigare berättat i medier och på ett seminarium anordnat av Röda Korset i Riksdagshuset om sin familjs kultur och vad den innebar för henne själv. Men hon författade aldrig debattartiklar eller arrangerade massmöten.

– Synen på Fadime har retat mig genom åren och jag ville lägga den till rätta med den här boken. Många har velat göra henne till en ikon och en martyr. Hon var egentligen en helt vanlig tjej, men hon fick ett speciellt öde, säger Leif Ericksson.

Han lärde känna Fadime Sahindal när han vid två tillfällen företrädde henne i rätten och han vänder sig mot hur synen på den unga kvinnan utvecklats efter hennes död. Han menar att hon visserligen var stridbar och modig men inte riktigt någon debattledare på barrikaderna, utan bara en vanlig tjej som ville leva ett vanligt liv i Sverige. Han tycker att feminister och kvinnomisshandelsdebattörer använt sig av Fadime Sahindal för egna syften och han hade velat göra upp med det.

Men de båda författarna till Du ska dö säger att boken inte blev riktigt så. De vill kalla den för en reportagebok.

– Vi har försökt betrakta händelserna efter mordet på Fadime utifrån och försöker redovisa dem. Meningen är att läsaren ska själv kunna ta ställning och välja hur han eller hon ska förhålla sig till de inblandade, säger Ulf Broberg.

De framhåller att det finns en del gott också i familjegemenskapen i denna kultur. I stunder av kris sluter familjen sig samman. De ungdomar som väljer att ställa sig utanför den kan bli oerhört ensamma och kanske också Fadimes far är ett offer för familjens tryck. Sahindals är en stor släkt, bara i Sverige lär det finnas ett par hundra personer i den.

Författarna har hållit på med bokprojektet sedan 2008. Ulf Broberg har granskat polisrapporter, rättegångsprotokoll och intervjuat vittnen, sjukvårdspersonal och poliser. Leif Ericksson bidrar med sina möten med Fadime Sahindal och sina minnen av henne.

– För Fadime kom ändå det största hotet från den egna familjen. Jag träffade henne första gången 1988 när hennes far och bror hade utsatt henne för våld och jag kom att företräda henne en gång till, när hennes bror hade misshandlat henne i Uppsala centrum. Det var en annan tid då, hederskulturen var inte allmänt känd. Polis och sociala myndigheter tyckte att hon skulle gå hem och prata med sin pappa och bror när hon ville göra en anmälan, berättar Leif Ericksson.

Författarduon har ytterligare en bok på gång, en mer skönlitterär berättelse som handlar om ett polismord, men även den bygger på verkliga händelser. De har också planer på att skildra ett annat stort brottmål som Leif Ericksson arbetat med som advokat, men de vill än så länge inte berätta vilket.

Du ska dö kommer ut på årsdagen för Fadimemordet 21 januari.