Har du hört att det är utsålt?

– Ja, jag fick höra det av en kompis som bor i Uppsala, det är helt fantastiskt. När vi fick frågan om var på UKK vi skulle hålla till föreslog jag en mindre sal. Men Ola var säker på vi skulle boka Stora salen.

Vad ska ni tala om?

– Det blir ett föredrag om hur vi människor generellt förstår världen fel och hur vi kan göra för att få en bättre förståelse.

Själva kärnan i Gapminders och din svärfar Hans Roslings mission med andra ord?

– Ja, det kan man säga. Vårt föredrag bygger på boken "Factfulness" som vi påbörjade tillsammans med Hans strax innan det stod klart att han var allvarligt sjuk. Den boken är i sin tur en produkt av 18 års frustration över hur missförstånd och myter om världen bitit sig fast.

Hur såg arbetsprocessen med boken ut?

– Vi avvaktade med sånt som Ola och jag kunde göra på egen hand, och koncentrerade oss i stället på att spela in och skriva ned Hans bidrag innan det skulle vara för sent. När Hans gick bort var boken läsbar men inte läsvärd, vi har fått slipa en hel del på språk och disposition.

Fotnot: Ola och Anna Rosling Rönnlund är först ut i Bibliotek Uppsalas och UKK:s nya serie med författarbesök.