Det är första gången som Kulturrådet fördelar pengar inom ramen för Stärkta bibliotek. Totalt ska 225 miljoner kronor årligen stärka landets folkbibliotek under tre år. I årets första omgång delades 153 miljoner ut, varav 5,5 miljoner gick till kommunerna i Uppsala län. Sju av länets åtta kommuner hade sökt. Knivsta valde att vänta till i höst då ytterligare pengar ska fördelas i en andra omgång.

– Det ska bli jättespännande att se vad extrapengarna kan innebära för folkbiblioteken, säger Lisa Ångman, som själv hoppas att pengarna ska leda till ökad tillgänglighet och att biblioteken kan nå fler människor.

Mest pengar har Uppsala kommun fått, 1 450 000 kronor. Mohammed Mekrami, chef för Bibliotek Uppsala, är nöjd och säger att pengarna kommer att möjliggöra ett antal satsningar. Fokus ligger på de prioriterade målgrupperna barn, unga och nyanlända. Det handlar bland annat om att utveckla projektet "Låna en Uppsalabo" för att stärka integrationen. Även "Kapprumsbiblioteket" ska byggas ut. Där får barn och föräldrar möjlighet att låna böcker i förskolorna i samband med hämtning.

Artikelbild

Men det blir också några nysatsningar, avslöjar Mohammed Mekrami:

– Vi ska anställa ytterligare en person som kan hjälpa till med it-handledning på arabiska. Många med ett annat modersmål än svenska behöver hjälp med att skaffa mejlkonton, söka runt på internet och hantera informationen på internet, säger han.

Den nya tjänsten är en viktig åtgärd för att öka inkluderingen och stärka demokratin, anser Mohammed Mekrami.

Bibliotek Uppsala har också beviljats pengar till att anställa en barn- och ungdomsproducent som ska samordna och producera den omfattande verksamhet med exempelvis lovaktiviteter som bedrivs runt om på biblioteken i kommunen.

När det gäller länets övriga kommuner har Region Uppsala, som Lisa Ångman tillhör, haft en dialog med dessa i ansökningsarbetet.

– Flera av dem har fått pengar för att jobba mer uppsökande och även öka tillgängligheten bland grupper som kanske har problem att ta sig till biblioteket, säger Lisa Ångman.

Håbo, Östhammar och Heby hör till de kommunerna. Länets mindre kommuner har fått mellan 400 000 och 800 000 kronor vardera.

Stärkta bibliotek har initierats av regeringen och är ett tillfälligt stöd till kommunerna. Meningen är att de totalt 675 miljonerna ska ge långsiktiga effekter i arbetet med att nå fler samt öka delaktigheten och inkluderingen.