Lars Häger är poet och distriktschef för Studiefrämjandet i Uppsala. Han är en av flera författare som engagerat sig i frågan om ett litterärt centrum. Den ökade framväxten av litterära evenemang på bland annat Stadsbiblioteket under de senaste åren har bildat en miljö för att ett hus för litteraturen ska finnas, menar han.
- Uppsala har en lång tradition som en författarrik stad, många kända författare har bott här och bor här även i dag. Man skulle vinna mycket på att visa att litteraturen är viktig och synlig. Det är ett sätt att marknadsföra staden i Sverige och i världen.

Våren 2011 åkte en delegation med författare, biblioteksrepresentanter och kommuntjänstemän till Oslo för att besöka deras litteraturhus, som är Europas största.

Det var en inspirationsresa som öppnade för samtal om möjligheterna för Uppsala att skaffa ett eget litteraturhus.
- Oslos litteraturhus är intressant och en bra inspiration i rimliga proportioner. Men vi som är aktiva i den här frågan förväntar oss inte ett monument. Vi tänker oss ett hus som inte behöver vara så märkvärdigt - med en scen för uppläsningar, en restaurang och arbetsplatser för författare, säger Lars Häger.

Enligt de kommuntjänstemän som UNT talat med görs det i dag ingen konkret satsning på ett litteraturhus i Uppsala. De påpekar i stället att en av flera förutsättningar för att påbörja ett sådant projekt är att författarna organiserar sig tydligare.

Annika Strömberg är kulturstrateg på Uppsala kommun och arbetar med olika satsningar för att lyfta fram litteraturen för invånarna. Hon belyser att det i dag finns många spännande initiativ och samarbeten mellan Uppsala kommun och författare, till exempel boklanseringar och program där författare från staden lyfts fram. 
- Uppsala har mycket att komma med på litteraturområdet. Men författarna har till skillnad från konstnärerna ingen egen förening här, och det måste ju finnas en verksamhet att utgå ifrån om man vill starta en sådan här arena, där författarna bör utgöra en viktig del, säger hon.

Ola Larsmo är författare och ordförande i svenska PEN, som tillsammans med bland annat Författarförbundet driver planeringsarbetet för ett litteraturhus i Stockholm. Han har besökt Litteraturhuset i Oslo flera gånger och ser stor potential i deras verksamhet.
- Massor händer där. De har minst två litterära program varje dag och dessutom en stor kvalitetsbokhandel och en populär restaurang. Det är ett himla ös och har blivit oförskämt inne.

Han påpekar att de städer som blivit utsedda till kulturhuvudstäder i Europa har haft en tydlig litterär profil. Om Uppsala har ambitionen att bli en internationell kulturstad borde man ha ett intresse av att odla sin egen tradition, menar han.
- Uppsala har en resurs; det är en mycket litterär stad. Många kända svenska författare har bott här, både nu levande och klassiker. Ska man inte satsa på det som är unikt för staden? Ett samhälle talar med sig själv genom litteraturen, då är det bra att göra det högt och ljudligt.