Det är kulturnämnden som står bakom stipendiet, som består av dels kostnadsfri tillgång till ateljélokal i Ulleråker, dels möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum. Mourad Kouri är född 1987 och bor i Stockholm. Han avslutade nyligen masterprogrammet i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan.

– Att ge en nyutexaminerad konstnär som Mourad Kouri tillgång till en ateljé i Ulleråker och möjligheter att knyta kontakter med Uppsalas kulturliv känns väldigt spännande och är ett led i arbetet med att utveckla Uppsala som konststad, säger Küllike Montgomery (MP), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott. (UNT)