Det dagliga livet på basnivå är temat för årets sommarutställning Vardagens verktyg på Grönsöö. Fjärran från dagens konsumtionssamhälle, datoriserade verklighet och sociala medier visas här handens och muskelkraftens efterlämnade föremål. Det är en utställning på marknivå. Med alla de verktyg som måste till för att en levande kulturmiljö, som de uppländska herrgårdarna en gång representerade, skulle fungera. Här finns allt från hjälpmedlen för sådd och skörd, för skogsavverkning och husbyggen, till de redskap som användes för trädgårdsskötseln. Omsorgen, förnyelsen och reparationerna av det som var alltför slitet krävde därutöver sina särskilda instrument.

Mycket av det som såg till att godsets puls och blodomlopp kunde fortgå under århundraden har pietetsfullt bevarats. Liksom kunskaperna om själva handhavandet. På plats finns en imponerande kulturgärning, när Jacob von Ehrenheim nu ställt samman mycket av vad slottet har i sina gömmor. Allt är tematiskt ordnat efter yrkeskategorier med smedernas, snickarnas och timmermännens verktyg i centrum. Med hjälp av Johan Knutssons bok om arbetet bakom verktygen ges både tidigare århundraden och det nära förflutna ett imponerande äreminne. De nötta och slitna spåren av händer vittnar om flitig användning. Hyvlar, räfsor, mejslar, sågar, ett par svarvar, yxor, järnskodda träspadar och gängverktyg hör till det som ställs ut i vitrinerna.

Allt är en tänkvärd påminnelse om en livsstil, som visste att vårda det värdefulla, hållbara och vackra genom många generationer. Att råslitet i dag är förbisprunget av nya uppfinningar är givetvis ingenting att sörja över. Men alla de här verktygen är också förenade med värden, som samtidigt blivit satta på undantag. I detta ligger den verkliga utmaningen med den här utställningen på Grönsöö.