Centerpolitikern Stefan Hannas tankar om ”tjockisskatt” har orsakat stor upprördhet med många kommentarer i bloggosfären och massmedia.
– Det är fel och inte empatiskt att blanda ihop medicinska och moraliska argument, kommenterar professorn Karin Johannisson.

Stefan Hanna är centerpolitiker med ansvar för folkhälsofrågor i Uppsala. Att han påpekar att gruppen människor med kraftig övervikt belastar sjukvården och samhällsekonomin är inte stridbart. Det är däremot hans idé om straffskatt för överviktiga.
– Det finns över huvud taget tendenser i samhället just nu att blanda ihop medicinska och moraliska argument, att skuldbelägga enskilda människor för att de inte lever efter de regler och kunskaper som formar den ”rätta” kroppen, säger Karin Johannisson.´

Hon är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och har skrivit flera populärvetenskapliga böcker kring människors kroppar och hälsa.
– Hela resonemanget är fel. Till kraftig övervikt kopplas dessutom fördomar om att överviktiga individer är personer som saknar kontroll och ansvar. Men övervikt ingår i ett komplext spel av biologiska, genetiska och beteendemässiga faktorer.
– Det är en antik föreställning, som också fanns under folkhemsperioden, att den gode medborgaren har kontroll över kroppen och själen, säger Karin Johannisson.
– Vi lever i en tid som är mycket krävande vad gäller arbete med kroppen för att göra den vacker och prestationsduglig.