Nästa upplaga av SAOL släpps i april nästa år.

Att debatten kring ordet "hen" bitvis varit hätsk är inget som har påverkat beslutet att ta med ordet, enligt Sven-Göran Malmgren.

TT: Hur kommer ordets betydelse att lyda?

Ordet "hen" lanserades redan på 1960-talet, men då etablerades det aldrig i det allmänna språkbruket.

Malmgren säger att det är ovanligt att ett nytt pronomen kan skapas på det här sättet och tror att platsen i SAOL är viktig för ordets framtid.

Förutsättningen för att ett ord ska upptas i SAOL är att det används av många och helst i hela landet.