Li Bennich-Björkman får priset för sin essäbok ”Sörja ett liv, leva ett annat. Om flyktingens mörker och ljus”, som utkom i slutet av 2017.

– Det känns väldigt hedrande och roligt att få Disapriset, säger Li Bennich-Björkman, som ännu inte har några konkreta planer för hur hon ska använda prissumman på 25 000 kronor.

Hon beskriver boken som en betraktelse över flyktingars existentiella situation. Texten bygger på dels intervjuer med människor från två stora flyktinggrupper som kommit till Sverige, esterna 1944 och bosnierna 1992–93, dels läsning av skönlitteratur och biografier. Dessutom har hon kunnat använda sig av sin egen familjehistoria. Li Bennich-Björkmans mamma är estniska och kom som flykting till Sverige 1944.

– Jag har velat betona det allmängiltiga, det som jag uppfattar gäller för alla flyktingar. Ett sådant tema är innebörden i boktiteln: att sörja det liv som lämnades och i stället börja leva ett helt annat. Samtidigt vill jag påpeka att det också kan vara en rikedom för en människa att ha rötter i flera länder, säger Li Bennich-Björkman.

I prismotiveringen står bland annat: ”/.../Med utgångspunkt i forskning och erfarenhet behandlar hon här flyktingars situation stringent och stilsäkert, utifrån kulturella och socialpsykologiska perspektiv, och förmedlar samtidigt empati och djup värme.”

Bakom Disapriset står Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala.