Är det här en dröm som blir sann?

– Det kan man verkligen säga, jag har försökt att komma in tidigare utan att nå ända fram. Att få en plats på Operahögskolan känns som ett stort kliv. Det är ju bara sex till åtta studenter som tas in.

Hur gick antagningsprovet till?

– Det var sju olika test under tre dagar. Jag fick sjunga arior, göra rörelseprov, improvisera i grupp och själv iscensätta ett framträdande. Det gjordes gallringar hela tiden så vi blev färre och färre. Inför slutprovet var vi väl elva kvar.

Vad sjöng du?

– Den första arian fick man välja själv. Då sjöng jag Ofelias vansinnesaria från Ambroise Thomas opera "Hamlet". Den rollen skrevs ju faktiskt för en svensk sopran.

Är Ofelia en framtida drömroll?

– Ja, det måste jag säga. Väldigt kul att jag kom in delvis tack vare just den arian.

Du är ändå ingen nybörjare i musik- och operasammanhang!

– Nej, jag har läst på Operastudion i Stockholm i två år. Jag har också gått en musikteaterutbildning och just nu studerar jag på Birkagårdens folkhögskola.

Uppsala Musikklasser i grundskolan, kanske?

– Jag kom faktiskt inte in där när jag sökte till sångklass inför årskurs fyra, men på högstadiet gick jag i ensembleklass och spelade fiol. På gymnasiet blev det också mycket musik på Katedralskolan där jag var med i musikalproduktionerna.

Några favoritsopraner?

– Många. Lisette Oropesa och Diana Damrau är två.

Fotnot: Ambroise Thomas opera "Hamlet" uruppfördes 1868 med den svenska sopranen Kristina Nilsson i rollen som Ofelia.