- Relationer, det är vad som intresserar mig. Sättet att se på Bibelns Simson som en superstark utbrytarkung tycker jag är ytligt. Det var så mycket mer på spel. Jag ser honom som en ung och missförstådd människa, säger Lina Sjöberg.

Enligt myten var Simson en urstark man som härjade i forna tiders Palestina. På många ställen beskrivs han som en frihetshjälte. Han kunde döda ett lejon med bara händerna och hamnade i fiendens våld av en kvinnas försorg, Delila. Som hämnd rev han ner ett helt tempel med sina bara händer.

I romanen "Simson" har han ett raseri som inte går att tämja och dåtidens människor har svårt att förstå sig på honom. Lina Sjöberg skildrar Simson som en människa med autistiska drag, att han har vad vi numera kallar en neuropsykiatrisk funktionsvariation.

Artikelbild

| Lina Sjöberg är författare och forskare, verksam vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

– Min äldsta har autistiska drag och jag hade henne i tankarna när jag formade porträttet av Simson. Men det är absolut inte en roman om min dotter. Simson är en litterär karaktär.

– Jag försöker skildra honom som en problemlösare som också bär på en stor smärta.

Tre kvinnor försöker han närma sig, med två av dem misslyckas han kapitalt. Det blir allt svårare för honom att få ihop sitt liv.

För fyra år sedan gav Lina Sjöberg ut "Ofromma bibeltolkningar" där hon översatt och tolkat sex favoritberättelser ur Bibeln.

Artikelbild

| "Min värsta farhåga är att jag inte har gjort Simson rättvisa" säger Lina Sjöberg.

– Den om Simson var en av dem och honom blev jag inte riktigt färdig med. Trots att jag kommit ganska långt och pekat på det BDSM-färgade förhållandet mellan honom och Delila, – han ber att få bli bunden av henne – så var det en del kvar att berätta och försöka förstå om honom.

Till Uppsala flyttade hon för att studera till präst. Men efter flera personliga kriser lämnade hon sin kristna tro och började studera de bibliska texterna från ett annat håll, som litteratur. Hennes doktorsavhandling var visserligen i teologi, men handlade om hur de bibliska berättelserna använts av författaren Sara Lidman i hennes Jernbarneepos.

Lina Sjöberg undervisar numera i teologi och bibeltolkning vid Uppsala universitet. Hon har också gjort översättningar och tolkningar av bibeltexter och behärskar alltså den uråldriga hebreiska som Bibeln ursprungligen är skriven på.

– De bibliska texterna är mångtydiga och jag ser dem som vilken skönlitterär text som helst. Jag studerar bland annat vilka stilmedel som använts när de skrivits ner, säger Lina Sjöberg.

– I min roman "Simson" har jag helt tagit bort Gud och att han vill använda Simson som ett redskap i striden mot filistéerna. I originaltexten går det att tyda det som att Guds ande överfaller Simson. Men man får komma ihåg att texten förmodligen baserar sig på en muntlig tradition där den ursprungliga berättelsen har utvecklats beroende på vem som berättar.

Det är flera författare som skrivit romaner om bibliska figurer. En av Lina Sjöbergs favoriter är Torgny Lindgrens "Bat Seba", men hon nämner också Pär Lagerkvists "Barabbas". Kanske att hon själv skulle vilja skriva en roman om Delila någon gång i framtiden, men inte just nu.

– Simson var nog förälskad i Delila, men hans kärlek var inte besvarad.

– Sara Lidman sa att man som författare måste älska alla sina karaktärer. Det gör jag verkligen med Simson. Min värsta farhåga är att jag inte gjort honom rättvisa. Att jag inte varit tillräckligt bra på att lyssna på honom.