Obs: Denna artikel publicerades 2015.

Den 12 november håller Jan Sjunnesson, före detta chefredaktör för Sverigedemokraternas webbtidning "Samtiden", ett föredrag på stadsbiblioteket om sina böcker "Framtidsmannen" och "Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation".

Romanen "Framtidsmannen" beskrivs på bloggen "Invandring och mörkläggning: En saklig rapport från en förryckt tid" som en bild av "ett land som slitits sönder av ett långvarigt vanstyre av massinvandring och mörkläggning av detta och vars konsekvenser avslöjas av en läckande framtidsforskare, kring vars öde boken kretsar".

Arrangemanget är inte stadsbibliotekets eget, utan Jan Sjunnesson har hyrt in sig i en av biliotekets lokaler. Karin Runevad, enhetschef för östra enheten där Stadsbiblioteket ingår, medger att saken inte är helt oproblematisk.

– Samtidigt har biblioteket ett uppdrag att verka för fri åsiktsbildning, och där är det lagens råmärken som styr oss. Här behöver vi definitivt ha en diskussion om hur vi ska agera i liknande situationer.

I juni i år stoppade Göteborgs stadsbibliotek en föreläsning på samma tema med Jan Sjunnesson, med hänvisning till risk för ordningsstörningar. Karin Runevad håller med om att säkerhetsaspekten kan vara en orsak till att titta närmare på arrangemanget.

Johanna Hansson, bibliotekschef, betonar även hon rådande lagar som den styrande faktorn i detta fall.

– Biblioteket vilar på en demokratisk grund och alla människors lika värde. Men vad detta sedan betyder i praktiken är inte helt självklart, och vi behöver helt klart ha en tydligare policy kring vilka vi hyr ut till och varför.

Bör man då inte fundera kring att bjuda in personer med åsikter som nedvärderar vissa grupper, till en så öppen och humanistisk mötesplats som biblioteket vill vara?

– Vi kan inte hindra någon att ha vissa åsikter. Men man har inte rätt att kränka någon annan, och om något sådant skulle ske direkt i våra lokaler skulle vi givetvis agera med en gång, säger Johanna Hansson.

Jan Sjunnesson medverkar sedan i våras i den invandrarkritiska webbtidningen Avpixlat, och hyllade enligt tidningen Expo i november förra året filmen "Islamic sexuality: A survey of evil" på sin Facebook-sida, där den amerikanska islamkritikern Ann Barnhardt pekar ut muslimer som pedofiler som bör deporteras. Under hösten anordnar han även en föredragsserie om islams historia i Stockholm med bland annat Ingrid Carlqvist och Lars Hedegaard, ansvarig utgivare samt chefredaktör för den islamfientliga och invandrarkritiska webbtidningen Dispatch International, som några av de medverkande.

Texten kommer att uppdateras löpande med kommentarer.