Karin "Kajjan" Andersson har tidigare jobbat för UNT men är idag frilansjournalist och en aktiv samhällsdebattör på sociala medier. Våren 2020 släpper hon även en bok om kroppspositivt föräldraskap. Tisdagen 26 februari ger hon runt tio Uppsalabor chansen att läsa högt från sina gamla dagböcker från tonårstiden under evenemanget Kära dagbok.

Hur uppkom idén till Kära dagbok?

– Det var Uppsala Stadsbibliotek som hade spånat fram idén och undrade om det var något jag var intresserad av att hålla i. Uppläsningar av egna texter figurerar ofta i populärkulturen, men det kanske inte är något som vi i Sverige är lika vana vid. Att läsa upp dagboksanteckningar från tonåren är en annan sak än att läsa upp, till exempel, dikter. Dagböcker är ofiltrerade, rena nedslag i någons liv, vilket är unikt.

Artikelbild

Pressbild

Enligt Karin "Kajjan" Andersson är syftet med eventet just att få människor att dela med sig av det personliga nedslaget, för att sedan reflektera kring dagboken som redskap och tonåren som en väldigt tumultartad men avgörande period i våra liv.

Ska du vara med och läsa högt ur dina dagböcker?

Nej, jag kommer att hålla i eventet, se till att vi är förankrade i ämnet, leda samtal och presentera dem som läser. Mina dagböcker från den här perioden är dessutom uppeldade så jag har inte mycket att bidra med just där.

Karin "Kajjan" Andersson bor i Luthagen tillsammans med sin man, deras två barn och en hund. Våren 2020 släpper hon sin bok om kroppspositivt föräldraskap.