Körprofilen Kjell Lönnå må fylla 83 år till sommaren, men han fortsätter oförtrutet att leda Sundsvalls kammarkör. Det var han själv som 1965 startade kören som sedan länge hör till landets mest välkända. Turnéerna i Sverige och utomlands har varit otaliga. Nu till helgen är det dags för en sväng till Uppsala, där Missionskyrkan gästas på söndagseftermiddagen. Konserten sker i hjälporganisationen Läkarmissionens regi.

Att en kör från Sundsvall sjunger i Uppsala har onekligen sina poänger. Bägge städerna har pekats ut som landets körtätaste stad.