Natasha Dahnbergs videoverk "Tornet" (Upplandsmuseets fasad) kan man se först efter mörkrets infall. På fasaden projiceras en text om Babels torn, ni vet historien om språkförbistringens ursprung enligt Bibeln, och bredvid texten en kvinna som teckenspråkstolkar vad jag antar är texten. Småningom börjar texten falla sönder. Samtidigt fortsätter kvinnan att teckentolka. Som fanns det ändå ett gemensamt språk. Babels torn beskriver hur mänskligheten blev heterogen och spred sig. Det är en berättelse om mångfald.

Just mångfald är något som jag tänker på när jag ser Moa Lönns och Elisabeth Buchts verk "Väv" (Gottsunda Kulturcentrum). På en mörk vägg hänger tre färgsprakande trasmattor som konstnärerna har vävt tillsammans med Gottsundas invånare. Arbetet har dokumenterats och utgör en del av verket.

När jag ser Gijs Weijers verk "Vanitasbild av Gutenbergs boktryckarpress" (Helga Trefaldighets kyrka) slår det mig förresten att Gutenbergs tryckpress är förvånansvärt lik en vävstol.

Utan tryckpressen ingen reformation. Tack vare den kunde Martin Luthers idéer spridas snabbt. Kyrkan och andra makthavare hann inte med att undertrycka dem.

Hur sprider sig idéer idag? Via nätet, förstås. Den saken blir tydlig i Penja Hesselbäcks verk "Katharina von Bora" (Akademiska sjukhusets kyrka) som föreställer en Facebook-profil tillhörande Martin Luthers hustru Katharina von Bora.

Aldrig har möjligheten att sprida information varit så stor som nu. Samtidigt ser vi hur information förvrängas för att tjäna vissa idéer. Henny Linn Kjellbergs verk "Uttydningar" (Stadsbibliotekets ljusgård) är en gestaltning av den saken. Ett citat av Martin Luther, som först är fullt läsbart, förvrängs till oigenkännlighet.

Man kan koka ner reformationen till en ordboksdefinition och alltså förklara den som en idéburen rörelse som fick stor spridning och som till sist åstadkom bestående förändring. Vår egen tid är full av idéburna rörelser vars idéer tack vare vår tids tekniska möjligheter kan sprida sig snabbare än vinden. Metoo-rörelsen är ett exempel. Ett annat exempel är dessvärre den spridning som extremistiska rörelsers idéer har, och följderna som dessa idéer omsatta i handling får för oskyldiga människor.

Utställningen är en smart gestaltning av hur en idé kan förändra världen. Vår tids förutsättningar för att förändra världen är fantastiska. Frågan är bara hur vi vill att världen ska se ut.