Vilken färg har tron? Hos konstnären C Göran Karlsson är den blå; blå som himlen, som havet. I sin nya utställning i Uppsala intar hans triptyk ”Tro Hopp Kärlek” en central position och utgör själva hjärtpunkten bland de exponerade verken.

De bibliska orden är välbekanta, bevingade. C Göran Karlsson, denne saklige konstruktivistiske poet, fortsätter att i sann Kandinskyanda gestalta andlighet uteslutande med färg och form, utan några föreställande sidospår. De stora existentiella frågorna, de andliga upplevelserna, kan bara gestaltas så. Som Hoppet, som i hans magnifika triptyk är gult som solen, som Kärleken, den som enligt de bibliska orden sägs vara det största av allt, som här är flammande röd.

Övriga inalles 17 verk i C Göran Karlssons utställning har alla titeln ”En ängel i rummet”, alla utom ett, målningar i tempera. En serigrafi, också den med samma titel, ingår i utställningen som på sedvanligt Galleri Ströbommaner präglas av sin väl genomförda disposition i det lilla utställningsrummet.

Den sakligt blygsamma utställningstiteln ”Måleri” är sympatisk och typisk för konstnären. Och vilket måleri det är! Så självklart och så explosivt, så innerligt och så totalt konsekvent. C Göran Karlsson, med sitt omfattande cv med utställningar i hela landet och flera gånger även utanför Sveriges gränser, erbjuder ännu en gång sin Uppsalapublik starka konstupplevelser vid detta besök hos sin gallerist i födelsestaden.