Eller häpnad är kanske en överdrift. Men att se snickaren och träkonstnären Martin Amarillos ”översättningar” från fotografi till trä, som under sommaren visas på Ekeby Hälsocenter, är oväntat underhållande. Det händer alltid något när ett medium blir ett annat. Marilyn Monroe och andra ikoniska celebriteter ger inte så mycket. Deras ansikten är för nötta i alla typer av sammanhang. Det blir bara ännu en upprepning. Detsamma gäller kända vyer. Men när det kommer till bilder av mer privat natur blixtrar det till i transformationen. Den fotografiska bildens snabbhet blir plötsligt långsam och öm. Det konserverade ögonblicket dras ut.

Hälsocentrets korridorer och konferensrum är förstås långt ifrån ideala visningslokaler, snarare motsatsen faktiskt. Men det förmörkar inte att initiativet att upplåta väggarna för tillfälliga utställningar är bra.