Förra året gjordes 2,3 miljoner lån av e-böcker, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med året dessförinnan, enligt biblioteksstatistik från Kungliga biblioteket (KB).

Samtidigt minskar utlåningen av fysiska medier, alltså böcker, skivor och annat som går att ta hem från biblioteken. Förra året gjordes tre miljoner färre fysiska utlån. Det är en minskning med fyra procent. Totalt skedde 68 miljoner fysiska lån.

Aktiviteter som sagostunder, läxhjälp och författarbesök har ökat under de senaste åren. Sammanlagt ägde 145 000 aktiviteter rum på biblioteken. I snitt besöker Sveriges invånare ett bibliotek åtta gånger om året. Men endast en fjärdedel lånar aktivt.

Tillgången till bemannade skolbibliotek är låg, trots att skolbibliotek är obligatoriskt enligt skollagen. Endast 37 procent av eleverna har tillgång till ett skolbibliotek med minst halvtidsbemanning. Enligt rapporten uppger ovanligt många skolor att de har svårt att bemanna biblioteken. Skälen är ekonomiska eller svårigheter att rekrytera.