Krismötena avlöser varandra efter skådespelaruppropet i SvD där det framkommer flera anonyma vittnesmål om grova kränkningar och sexuella övergrepp.

Dramatens vd och konstnärlige ledare Eirik Stubø är "förfärad".

Det är fasansfull läsning. Sorg över att så många har gått och burit runt på de här rädslorna utan att tro på att det skulle tjäna något till att få ut det. Sedan tänkte jag att jag var stolt och glad för att de träder fram och att det ger oss en möjlighet att lösa upp den tystnadskultur som uppenbart finns, säger han till TT.

TT: Såg du någon koppling till Dramaten när du läste texten?

Ja, det gjorde jag. Många skådespelare, de kvinnliga skådespelarna, som är avbildade i det här reportaget har antingen varit eller är på Dramaten.

Raka frågor

Eirik Stubø säger att det har varit två fall av verbala trakasserier under de 2,5 år han varit på Dramaten.

Han ställer sig frågan vad det är för kultur Dramaten har om de inte kan fånga upp sådant här ens i anonymiserade medarbetarenkäter. På fredagen skickas årets enkät ut, då också med raka frågor om man själv varit offer för sexuella trakasserier.

Jag hoppas att med det som nu har hänt att är det så att finns det fler berättelser på Dramaten som inte har kommit fram, att de nu kommer fram.

Nu ska teatern kollektivt ta itu med tystnadskulturen, enligt Eirik Stubø:

Jag var på ett möte med kulturministern och mina kolleger på Riksteatern och Operan. Alla är överens om det som gäller först nu är att bryta den kultur som gör att folk inte vågar kliva fram och berätta.

Anonym enkät

TT: Hur gör man det?

Ja, som sagt, i morgon skickar jag ut en medarbetarenkät, anonymt, möjligen gör det att man får fatt på en del information som man kanske inte vill gå ut som objekt, person, och berätta. Sen handlar det om ett systematiskt arbete. Man kan inte nog tala om vad som gäller. Jag tror att det finns en osäkerhet kring vad trakasserier är, vad ett brott är. Jag tror vi behöver djupare kunskap om det här, säger Eirik Stubø och fortsätter:
Vi tar in kompetens nu, både till dem som står fram och andra, psykologer och juridisk assistans. Samtidigt gäller det att vara väldigt tydlig med att det finns nolltolerans för den här sortens övertramp.

Skärpta krav

Samtidigt skärper Svenska filminstitutet (SFI) kraven på de produktionsbolag man väljer att stödja. Ett så kallat "green card", en utbildning i hållbart ledarskap, ska säkerställa nolltolerans mot sexuella trakasserier, säger vd Anna Serner till TT.

Vi har redan en ganska saftig kravspecifikation som bland annat handlar om att man ska vara en ansvarstagande arbetsgivare, säger hon, men lägger till att kraven nu skärps.
Vi tänker att det ska träda i kraft 2018. Det handlar om långsiktig hållbarhet för den här branschen.

Maktens struktur

Även Kulturhuset Stadsteatern tar till åtgärder. Flera interna möten med personalen är inplanerade och externa experter kommer att tas in.

Det här är oacceptabelt och dessutom förbjudet, så jag tycker att det viktiga är hur vi ska få fler att anmäla, säger teaterchef Anna Takanen, som tror att kvinnor i olika maktpositioner är en viktig faktor för förändring.
När jag blev teaterchef 2005/06 fanns i princip inga teaterchefer som var kvinnor och väldigt få regissörer som var kvinnor. Maktstrukturen är avgörande, säger hon och välkomnar en ny undersökning om tillståndet på teatrarna.

TT har också sökt tidigare teaterchef Benny Fredriksson som dock väljer att inte återkomma.