Projektet "Souvenir" skulle ha varit klart till årsskiftet 2017 – 2018, men i kulturnämndens budget för 2017 för offentlig konst står att 0 kronor är avsatt för det. Det var ett av många projekt med offentlig konst som togs upp under tisdagens kulturnämndsmöte. Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden, vill inte kommentera projektets nedläggelse alls utan hänvisar till kulturförvaltningen som haft kontakterna med konstnären Erik Krikortz.

– Vi har helt enkelt inte kunnat komma överens med Erik Krikortz om hur vårt samarbete ska se ut eller hur vi ska kommunicera, säger Sabina Andersson, avdelningschef på kulturförvaltningen.

Betyder det att kritikerna av verket på elskåpet i Carolinabacken, replikan av en väggmålning i Berlin, har fått igenom sina krav?

– Kritiska röster när det gäller offentlig konst får vi alltid räkna med. Men de har inte påverkat vårt beslut överhuvudtaget. Vi avslutar samarbetet med konstnären därför att kontraktstiden löper ut, säger Sabina Andersson.

Det innebär att projektet inte kommer att fullföljas som det var tänkt. Bland annat fanns planer på att uppföra någon form av konstnärlig gestaltning på viadukten under järnvägsrälsen. Projektet kommer nu att stanna vid de två verk som redan uppförts, det omdebatterade "Väggmålning, Berlin" på ett elskåp i backen vid Carolina Rediviva samt "Gatstenar, Warszawa" i korsningen vid Nedre Slottsgatan.

Vad som kan tänkas komma att utsmycka resten av gatan, som efter Stora torget byter namn till Vaksalagatan, är just nu oklart.

UNT har sökt Erik Krikortz men han har valt att inte kommentera det avslutade samarbetet.