Olika sociala medier har kommit och gått under det senaste decenniet. Men enligt färsk forskning från Informationsteknologiska institutionen vid Uppsala universitet är åtminstone en av dem här för att stanna. Nätverkssajten Facebook har som ingen annan lyckats etablera sig som en effektiv kommunikations- och marknadsföringskanal där både privata och professionella kontakter släpps in.
Bland det virrvarr av information vi kommer i kontakt med via webben har vi överlägset störst förtroende för den som kommer från människor vi känner. Det ultimata pr-verktyget för varje organisation och företag bör därför vara att ”bli bekant med” en så stor andel av internetanvändarna som möjligt.

Facebooks fördelar tycks inte ha undgått Uppsalakulturen. Fjorton av sexton kulturaktörer i Uppsala som UNT har tittat på är medvetet medlemmar i Facebook-gemenskapen. Även de som tror sig stå utanför, Upplandsmuseet och Museum Gustavianum, har Facebook-sidor. Men dessa består enbart av utdrag ur den användargenererade encyklopedin Wikipedia och har inte skapats av dem själva.

Flest vänner på Facebook har Ungdomens hus. Föga förvånande med tanke på att det är ungdomar som har bäst koll på de sociala medierna. Något som kan ha bidragit till denna stora supporterskara är att Ungdomens hus inte har någon egen hemsida.
– Facebook-sidan har fungerat så bra som enda hemsida att vi inte haft någon brådska med att skaffa någon annan, säger dagledaren Johan Sverredal.
– Det bästa med Facebook är snabbheten, vi når ut med det vi vill direkt.
De tätaste statusuppdateringarna hittar vi hos Biotopia, som också främst riktar sig till ungdomar.
– Vi använder oss av Facebook för att det skapar en mer alldaglig kommunikation, berättar naturpedagogen Emil Nilsson.
– Det ger oss möjlighet att berätta om museets vardag. Förhoppningsvis bjuder vi in besökarna till att dela med sig av sin vardag så att vi kan ta del av varandras naturupplevelser.

Men inte bara ungdomen har tagit Facebook till sitt hjärta. Den kulturinstitution i Uppsala som står för näst flest uppdateringar är Uppsala Konsert och Kongress (UKK), där Mona Hård, snart 60 år, ansvarar för webben.
– Facebook är ett kul och inspirerande sätt att ta kontakt, säger Mona Hård. Det är inte alls bara ungdomar som är vår målgrupp. Tidigare var det kanske så men i dag har fyra miljoner svenskar Facebook.
Anledningen till att UKK skapade en Facebook-sida var att de ville synas i så många kanaler som möjligt. Men en mer oväntad effekt var att relationen till de potentiella besökarna förändrades.
– Nu när man kan se vilka som besöker sidan upplever jag det som en mycket närmare relation. Efter telefon och sms känns Facebook som det närmaste vi kan komma, säger Mona Hård.

Experter på sociala medier har tidigare talat om ett motstånd mot den digitala världen från de etablerade kulturinstitutionernas sida. Det har, enligt mediestrategen Brit Stakston, funnits en rädsla för att folk ska tappa intresset för ”de egna vackra byggnaderna” (SvD 3/11-10). Detta vill Upplandsmuseets Barbro Björnemalm inte kännas vid.
– Det finns absolut inget motstånd mot sociala medier hos oss, säger hon.
– Vi har verkligen tagit till oss den nya tekniken. Har du sett det digitala museet på vår hemsida? I januari tror jag att det kommer att finnas en Facebook-sida också, vi ska bara fatta beslut om vem som ska sköta den.
Inte heller den andra Facebook-lösa institutionen har något emot den digitala världen.
– Det är inget medvetet val att vi inte har Facebook. Men om man ska ha en sida på Facebook ska den vara bra, annars blir det bara kontraproduktivt. Folk ska inte bli uttråkade av att vara inne på sidan, säger Cecilia Ödman på Museum Gustavianum.

Myntkabinettet, som är kopplat till Gustavianum, har en egen Facebook-sida. Antikvarie Hendrik Mäkeler är den enda UNT har pratat med som har sett en förändrad besöksprofil efter inträdet på Facebook.
– I somras kom det plötsligt tågluffande ungdomar till Myntkabinettet, säger Hendrik Mäkeler. De hade fått nys om oss genom Facebook. I vanliga fall är våra besökare 50 plus, så det var verkligen en överraskning.
Men förutom Myntkabinettets solskenshistoria har Uppsalas kulturaktörer haft svårt att svara på vad Facebook-medlemskapet egentligen tillför. Och endast fem av de sexton aktörerna i kartläggningen länkar från den vanliga hemsidan till Facebook: UKK, Uppsala stadsteater, Reginateatern, Biotopia och Myntkabinettet.
Katalin har ingen direkt länk men besökare kan rekommendera evenemang på hemsidan via Facebook. Oftast finns inte heller någon klar strategi kring Facebook-användandet utan Uppsalakulturen verkar främst ha ryckts med av vår tids nya ledord: ”Jag har en Facebooksida, alltså finns jag”.