Under det kulturpolitiska konventet "Folk och Kultur" ska "Presskonferensen", en mycket kort pjäs av Harold Pinter, visas i 23 svenska städer 10 februari vid samma tidpunkt klockan 12. Tanken är att detta ska vara en kulturmanifestation och en happening för publiken.

I Uppsala kan man se den på i Teaterbaren på Uppsala stadsteater. I rollen som kulturminister finns Moa Silén och journalisten spelas av Bashkim Neziraj. Det är fritt inträde till den blott 20 minuter långa föreställningen som följs av diskussion, ledd av Stadsteaterchefen Petra Brylander. Ämnet för diskussionen är kulturens roll i samhället.

Läns- och institutionsteatrar i hela landet har bjudits in att delta på initiativ av Teater Halland och Riksteatern. Själva konventet "Folk och kultur" äger rum i Eskilstuna 7 - 10 februari.