De två händelserna ska ha inträffat i oktober respektive december 2011.

Det är oralt och vaginalt och det har varit med våld respektive utnyttjande av målsägandens hjälplösa tillstånd, säger kammaråklagare Christina Voigt till TT.

Flera vittnen

Bevisningen består av ett flertal vittnen som enligt Voigt ger ett starkt stöd till målsägandes berättelse.

Det är alltid lite uppförsbacke när det rör sig om äldre händelser, men min bedömning är att bevisningen är tillräckligt stark ändå, säger hon.

Björn Hurtig, kulturprofilens advokat, säger att hans klient är uppgiven, och misstänker att uppmärksamheten i medier kan ha bidragit till att åklagaren väcker åtal.

Min klient är både bestört och uppgiven. Det är ett oerhört slag att få den här typen av åtal riktat mot sig. Det här är påstådda gärningar långt tillbaka i tiden. Påstådda gärningar där det saknas teknisk bevisning, säger Björn Hurtig till SVT.

Målsägarens advokat Elisabeth Massi Fritz skriver i ett mejl till TT att hennes klient är "lättad och nöjd över att åklagaren i dag väcker åtal angående två fall av våldtäkt."

"Det finns omfattande stödbevisning som ska prövas i domstol. Jag och min klient kommer biträda åtalet och vi kommer även föra skadeståndstalan. Min klient har mått mycket dåligt av händelserna och hon har blivit kränkt och förnedrad på ett synnerligen allvarligt sätt", fortsätter hon.

Inleddes i fjol

Förundersökningen mot den så kallade kulturprofilen inleddes i december efter att 18 kvinnor i Dagens Nyheter vittnat om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av honom. Han har hela tiden nekat till anklagelserna.

I mars meddelade Christina Voigt att delar av förundersökningen läggs ner. De nedlagda delarna av förundersökningen gäller anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden under 2013 och 2015. En del av de misstänkta brotten har hunnit preskriberas medan det inte gått att styrka brott i de andra.

I det här fallet tycker Voigt att bevisningen är starkare. Hon tror att tingsrättsförhandlingen kan komma till stånd först till hösten, och säger att den stora medieuppmärksamheten kring målet inte påverkar förberedelserna.

Kulturprofilen har haft nära band till Svenska Akademien – som har beslutat att klippa alla band med mannen. Även det tidigare stödet till mannens verksamhet har upphört.

"Har inte varit känt"

Svenska Akademiens tillförordnade ständige sekreterare Anders Olsson vill inte kommentera åtalet mot kulturprofilen.

Det (kulturprofilen) anklagas för har inte varit känt i Akademien och det finns inget skäl för oss att kommentera ärendet, säger han till TT.

Tidigare har det framkommit att Akademien i december 1996 tog emot ett brev där avsändaren uppmärksammade misstänkta sexuella övergrepp som ska ha skett i samband med kulturprofilens verksamhet. I ett pressmeddelande har Akademien också framfört att det framkommit uppgifter om att ledamöter, ledamöters hustrur och personal vid Akademiens kansli "utsatts för oönskad intimitet" av kulturprofilen.