Det var i våras som konstnären Meta Isæus presenterade en skiss för verket ”Bordet och ordet”. Tanken var att verket skulle bli en gåva från ärkebiskop Antje Jackelén och kyrkostyrelsen till Uppsala domkyrka som en del av 500-årsfirandet av reformationen. Men planerna stötte omgående på patrull när Domkyrkans församlingsråd tackade nej till verket.

På tisdagskvällen diskuterades ärendet i kyrkorådet, och enligt ordförande Kerstin Ramdén (S) var debatten stundtals hetsig innan beslutet om att tacka nej fattades.

Kerstin Ramdén förde under sammanträdet fram ett eget förslag som gick ut på att kyrkorådet skulle tacka ja.

Artikelbild

| På Domkyrkoplan. Konstnären Meta Isæus-Berlin på platsen som är tänkt för verket.

– Domkyrkan är inte bara en församlingskyrka utan även en stiftskyrka och rikshelgedom. Den är också ärkebiskopens kyrka. Mot den bakgrunden borde vi ha sagt ja till att ta emot det här vackra konstverket och placera det på den avsedda platsen, säger Kerstin Ramdén.

Det blev ingen votering, men enligt Kerstin Ramdén ville sju av rådets 15 medlemmar gå på hennes linje. Arne Sandemo (Borgerligt alternativ), andre vice ordförande i kyrkorådet, uppger däremot att en ”förkrossande majoritet” sade nej.

Kerstin Ramdén tror att det här var sista ordet i den infekterade striden om ”Bordet och ordet”. Enligt henne finns inget som talar för att konstverket, som ännu bara finns som skiss, kommer att placeras på Domkyrkoplan. Kerstin Ramdén aviserar samtidigt att hon väljer att hoppa av från kyrkorådet efter den mandatperiod som nu närmar sig sitt slut.

Enligt Arne Sandemo är det framför allt placeringen av konstverket på den stora öppna platsen framför Domkyrkans ingång som en majoritet av kyrkorådets medlemmar vänder sig mot. Arne Sandemo uppger att majoriteten inte är negativa till konstverket i sig. Därför öppnar rådet i sitt beslut för att diskutera en annan placering.

– Man skulle kunna tänka sig att det placeras i ett av kyrkans kor eller på sidan av Domkyrkan ned mot Riddartorget, säger Arne Sandemo.

Frågan är dock vad den öppningen är värd i praktiken.

Det besked som kommit från ärkebiskopen och kyrkokansliet är att erbjudandet är en helhet. Antingen placeras ”Bordet och ordet” på Domkyrkoplan eller så blir det inget överhuvudtaget, säger Arne Sandemo.

I september sade även församlingsrådet nej tack

– Det är inte någonting som församlingen vill ha. Det är en gåva som ingen har frågat efter, som inte fyller någon vettig funktion och som kostar fyra miljoner. Ingen jag mött tycker att det här är en bra idé, sade Magnus Åkerman, ledamot i rådet, till UNT i september.

Antje Jackelén, ärkebiskop och ordförande i kyrkostyrelsen, skriver så här i en kommentar till den senaste utvecklingen i ärndet:

- Kyrkorådets beslut innebär en förlust för kulturen och kyrkan i Uppsala. Man avstår från en möjlighet att med anledning av 500 år av reformation i form av ett konstverk uttrycka något av det som vår bildningstradition, vår kultur och våra värderingar bygger på. Konstverket Bordet och Ordet utanför vår rikshelgedom hade varit en tillgång för långt fler än dagens församlingsbor i Uppsala. Det är också en förlust för domkyrkans omfattande pedagogiska verksamhet – pedagogiken och barnperspektivet har varit centrala utgångspunkter för hela projektet.

- Efter kyrkorådets beslut har enskilda ledamöter av kyrkorådet i media framfört tankar på alternativa placeringar av verket. Eftersom skissen har utformats platsspecifikt, ligger detta inte inom ramen för kyrkostyrelsens gåva, avslutar hon den skriftliga kommentaren.

LÄS MER: Nytt konstverk planeras vid Domkyrkan

LÄS MER: Konstbråk i domkyrkan