Så kommenterar Anders Hemström, scenmästare och fackligt ombud för Teaterförbundet vid Uppsala stadsteater, det uppmärksammade upprop som Svenska Dagbladet publicerade häromdagen. I uppropet som undertecknats av 456 kvinnor inom den svenska film- och teaterbranschen finns åtskilliga vittnesmål om sexövergrepp och kränkningar. Bland dem som undertecknat uppropet finns exempelvis Åsa Forsblad, Mikaela Ramel och Linda Kulle som hör till Uppsala stadsteaters ensemble.

Anders Hemström välkomnar att tystnaden brutits.

– Jag är inte överraskad av det som nu kommit fram, det är egentligen inga nyheter. Det nya är att det kommer upp till ytan och att folk pratar om det, säger han.

Artikelbild

| Uppsala stadsteater

Har det lokala facket hanterat liknande fall på Uppsala stadsteater?

– Det är klart att det har förekommit sådana ärenden genom åren.

Anders Hemström vill inte utveckla sitt svar mer än så för att undvika att peka ut personer och avslöja sådant han fått veta i förtroende. Han anser att Uppsala stadsteater överlag är bra på att hantera frågor som rör särbehandling och kränkningar.

– Jag tror att övergrepp förekommer överallt och sker oftare än man tror, att vi inom teatern skulle vara undantagna är förstås fel att tro.

Artikelbild

| Mångårig skådespelare. Anna Carlson är ordförande i Teaterförbundet och har jobbat länge på Uppsala stadsteater.

Skådespelaren Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande och anställd vid Uppsala stadsteater sedan decennier, vill helst inte uttala sig om läget på Uppsala stadsteater. Hon anser att det är en fråga för de lokala fackombuden.

– Jag kan säga så här utifrån min roll som skådespelare på teatern: det har säkert förekommit fall av grova kränkningar, men jag har själv inte tagit emot några anmälningar om det. Om sådana anmälningar gjorts har de gått till de lokala fackombuden eller HR-chefen.

Hon säger sig själv inte ha blivit utsatt för annat än "fåniga kommentarer".

Har teaterledningarna genom åren varit tydliga med vilka regler som gäller?

– Det har nog varit lite upp och ned beroende på tiderna.

Anna Carlson säger att hon nu har framför allt en stor uppgift framför sig som ordförande i Teaterförbundet:

– Det är att stödja de kvinnor som skrivit under uppropet och se till att det blir en nolltolerans för sexuella övergrepp och kränkningar.

Teaterförbundet ska nu gå ut med en ny enkät till alla medlemmar för att kartlägga omfattningen av problemen. När facket tillsammans med Ekot 2010 gjorde en undersökning framkom att var tredje kvinna inom svensk teater och film blivit sexuellt trakasserad vid minst ett tillfälle.