Modernista har de senaste åren gett ut flera översatta diktsamlingar som har varit fantastiska läsupplevelser. Eloge till dem! Så förväntningarna är höga när jag öppnar Shadi Angelina Bazeghis diktsamling ”Vingslag”, översatt från danska av poeten Helena Boberg.

Dikterna kommer som minnen eller tankar, de tar sig från ett djup i tiden till ett annat, och låter berättelserna och rösterna avbryta varandra. Nätter i skyddsrum, fotbollsmatcher, en komplicerad kärlekshistoria, insikt och tvivel. Allt det där existerar samtidigt i dikterna och gör läsningen svår att fånga, hur väljer man ut en bild som representerar en av fragment sammansatt helhet? ”Jag beklagar” står det i boken ”Om alltsamman nu gör/ att man bara med svårighet kan genomskåda/ vem som är vem, i vilken stad och i vilken tid”.

Språket rör sig från det kallt registrerande och vardagliga till det högstämt poetiska. Att Bazeghi översatt den iranska poeten Forough Farrokhzad till danska (Farrokhzad finns också översatt till svenska i samlingen ”Mitt hjärta sörjer gården”) är inte svårt att tänka sig, och dessutom nämns Farrokhzad i en av dikterna: ”med Foroughs diktsamling i famnen och datorn/ i min silverfärgade väska”. När diktjaget i början av boken ställd inför porträtten av unga män som dött i kriget frågar sig ”men vad begär mitt hjärta/ ställt inför dödens evigt unga ansikte efter ansikte/ utöver att stanna tiden” så sköljer texten över mig i all sin enkelhet.

Det pågår ett samtal mellan två älskande i "Vingslag" som får mig att tänka på den kanadensiska författaren Anne Carsons prosalyriska bok ”Makens skönhet”, i en av scenerna skriver Bazeghi: ”jag minns hur du kom hem/ efter dagar av intensivt drickande/ slösande med kärlek och karaktärsbrist, nej/ jag hade inte hunnit diska/ förlåtit mig själv eller tänkt mig fri”. Det är flera karaktärer som kommer till tals i diktsamlingen även om känslan förblir att det är jaget som talar genom dessa, till exempel står det: ”Kaptenen säger: Kärlek är ett undantag, ett par tillfällen/ varje århundrade på sin höjd”. Vissa saker i diktsamlingen förblir i det fördolda, men det är inte heller frågor som vem och varför jag ställer mig när jag läser.

Shadi Angelina Bazeghis poesi rör sig med minnets och tankens rytm över bokens sidor. "Vingslag" är en diktsamling som liknar mycket annat och samtidigt inget annat. En diktsamling att återkomma till, att umgås med. Ett undantag, en stund av kärlek i världen.