Det är en undantagstillvaro Elisabeth Lindfors berättar om i sin nya roman ”När bina tystnar”. Två människor har slagit ner sina bopålar någonstans längs stranden i skånska Österlen. Bland sanddynerna, talldungarna och i det öppna havets närhet inväntar de sitt första barn. Trädgården de anlagt blir en symbol för allt vad naturen har av växtkraft. Bigården står för ett samhälle där all verksamhet är till för det gemensamma bästa. Det som mera än annat avgör berättelsens grundton, är dock det missfall som inträffar. I vad som hade kunnat vara ett paradis blir det därigenom förlusten, saknaden, kontaktlösheten och sveken som bestämmer förloppet.

Elisabeth Lindfors, en gång presschef på Uppsala stadsteater, har i sitt tidigare författarskap skrivit om Folkrörelsesveriges uppgång och fall med kooperationen som exempel. Hon är också en feministisk författare med missbrukad kvinnokraft som ett viktigt tema. I de bägge romanerna "Hon hette Agnes" och "Farväl till Agnes" var hon tidigt ute med den under senare tid utifrån Virginia Woolf initierade diskussionen, om en kvinnas behov av ett eget rum för sitt välbefinnande och självförverkligande.

Medan de föregående romanerna givits ut som pappersböcker är den nya berättelsen paketerad som ljudbok. Elisabeth Lindfors läser själv och hon gör det väl. Korta ljudvinjetter ger framförandet en personlig rytm. Det är också påfallande hur uppläsningen vittnar om stor tilltro till det egna språkets bärkraft. Och det med all rätt.

"När bina tystnar" är ett stämningsdrama med mörk klangbotten om vår överlevnadsförmåga i vid bemärkelse. I bakgrunden finns samtida miljöhot och utsikterna för vår civilisations framtid i stort. Det är likaså en mycket vardaglig och jordnära berättelse. Årstidernas gång, naturens växlingar, liv och död och huvudpersonernas famlande och trevande för att få styrsel i sina liv ger förloppet närhet och konkretion. Naturskildringarna röjer en säker blick för betydelsebärande detaljer. När biodlandet är på tal, får fantasin fritt spelrum och utsträcks till folksagans domäner.

I den andan ryms även det som handlar om ont och gott i detta lilla utsnitt värld i Hanöbuktens hägn. Över lag avstår Elisabeth Lindfors gärna från att dra några klara gränser mellan fantasi och verklighet. Att det därför lika ofta är frågan om ett mentalt landskap som ett avgränsat geografiskt område, är det inte minst fascinerande med den här ljudboken.