”Det är år 2001 och friluftsdag på gymnasiet. Vi har fått välja på olika aktiviteter och jag har valt vandring. Mot slutet av dagen kommer vi fram till Romanäs sanatorium. Jag står vid de höga tallarna och tittar på denna märkliga, slottsliknande byggnad. Det är tyst och igenbommat, det enda som hörs är blåsten och kluckandet från sjön.

Trots att jag är uppvuxen i Tranås känner jag knappt till det gamla sanatoriet. Här reser sig oväntat arkitekt Carl Westmans mest fantasirika verk. Läraren som leder vandringen berättar om de tuberkulossjuka, och bland dessa finns särskilt en person som oskiljaktigt hör ihop med platsen Romanäs. Det är poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm. Jag har ett nyvaknat intresse för litteratur och en kort tid senare läser jag hennes dikter och Elsa Björkman-Goldschmidts fängslande vänbiogrrafi. Snart hittar jag ett hem i Löwenhjelms alldeles egna tonfall. Jag smittas av omedelbarheten i hennes formuleringskonst. Livet bultar i hennes texter.”

Så inleder Mattias Käck sin bok ”Harriets Löwenhjelms värld. En collagebok” om poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm, som avled på Romanäs sanatorium i Tranås 1918 klockan 01.25 natten till den 24 maj endast 31 år gammal. Boken är Mattias Käcks debut som författare. Mattias är bibliotekarie vid Enköpings bibliotek och litteraturvetare och har under ett par år gått skrivarkurser vid Wiks och Biskops-Arnös folkhögskolor.

Artikelbild

| Harriet Löwenhjelm tillsammans med tre kusiner.

Bokens stomme formulerade Mattias Käck på Fårö i Ingmar Bergmans hus. Där vistades Mattias helt ensam under ett par veckor och förnam de bergmanska ”vibbarna” i den 56 meter långa byggnaden. Här bearbetade han upplägget av det omfattande material av fotografier, dikter, konstverk, brev, dagboksnoteringar, minnesbilder och andra dokument, som han samlat sedan gymnasietiden, då intresset väcktes, och som nu resulterat i en minnesbok om Harriet Löwenhjelm med anledning av att det är 100 år sedan hon avled. En vacker och intim bok.

Boken var till en början tänkt som en fotobok, men har vuxit ut till en text- och bildcollagebok, där varje uppslag ger nedslag i Harriets liv från födsel till hennes död på sanatoriet. Utdrag ur brev, dikter och minnesbilder berättar om Harriets korta, men ändå så intensiva liv i vardag och helg fram till den oundvikliga dagen inför vilken hon skriver sin mest kända dikt, som hon kallar ”Att dö” .

”Tag mig – håll mig – smek mig sakta! / famna mig varligt en liten stund [...] I natt skall jag dö. Det flämtar en låga / Det sitter en vän och håller min hand ”. Vännen var Elsa Björkman-Goldschmidt som tagit sig genom det krigshärjade Europa för att vara hos sin vän. Hon såg till att Harriets litterära kvarlåtenskap postumt publicerades 1919.

Mattias Käcks bok är en ömsint och mycket initierad skildring av en levnadsglad, humoristisk ung kvinna med konstnärliga ambitioner och talanger. Många av bokens bilder och Harriets målningar och teckningar publiceras för första gången och fördjupar bilden av hennes konstnärliga ådra. Till behållningen hör även den eleganta och stilsäkra formgivningen av den flerfaldigt prisade Anders Weidar.

Artikelbild

| Självporträtt av Harriet Löwenhjelm .

Boken ges ut av Harriet Löwenhjelm-sällskapet, som Mattis Käck bildade 2010.