Genom att studera en historisk person på djupet kan man också förstå de stora sammanhangen. Det är ett av Eva Mattssons viktigaste budskap med föreställningen Fjärilen och Kronan, en monolog som har premiär på Uppsala slott 1 augusti.

Personen som Eva Mattsson har intresserat sig för hette Katarina Jagellonica och var drottning av Sverige från 1568 till 1583, en ganska förbisedd kunglig person som ändå fick en större betydelse än man skulle kunna tro.
– Katarina Jagellonica föddes i Polen som yngsta dotter till Kung Sigismund I. Polen hade kommit längre i renässansen och hade inte Johan III gift sig med Katarina så hade inte heller Sverige påverkats så starkt av de idealen vid den här tiden, förklarar konstvetaren Eva Mattsson.

Syftet med giftermålet var dock ett annat. Johan III var hertig av Finland och bror till regerande kungen Erik XIV. Genom att trotsa kungens förbud och gifta sig med en polsk prinsessa kunde han stärka sitt inflytande i regionen och börja konspirera mot kungen.
– Prinsessor som Katarina Jagellonica var brickor i ett högt spel. De hade inga rättigheter men deras betydelse var ändå stor, säger Skärplingefödda Eva Mattsson som har specialiserat sig på att levandegöra historiska gestalter, bland annat i Vadstena där hon bor.

Att hon nu framför sin monolog i Uppsala är ingen slump. Det var i Uppsala domkyrka som Johan och Katarina kröntes till kung och drottning. Det är också i domkyrkan som Katarina ligger begravd.
– Jag är väldigt glad för att kulturnämnden i Uppsala har hjälpt mig att visa monologen på Uppsala slott, säger Eva Mattsson.

Föreställningen visas i en del av slottet som tidigare har fungerat som kyrka och Eva Mattsson själv kommer att ha tidstypiska kläder på sig samt använda sig av ljud och bilder för att förflytta publiken till Katarina Jagellonicas tid.
– Även om tiden är en annan i dag så kan jag känna igen mig en del i henne. Jag har också känt utsatthet och jag har erfarenhet av vad makt kan göra med människor, berättar Eva Mattsson som bland annat har ett förflutet som chef och vd i offentlig och privat sektor.

Katarina Jagellonica somnade in vid 57 års ålder 16 september 1583 efter en lång sjukdom och ett utdraget lidande. I slutet av 1800-talet öppnade man hennes grav.
– Förmodligen gjorde man det av nyfikenhet. Bland annat hittade man hennes regalier och krona, föremål som nu finns utställda i domkyrkans skattkammare, berättar Eva Mattsson.
Föreställningen Fjärilen och Kronan ges på Uppsala slott till och med 11 augusti.