Litteratur

Vad handlar boken om?

– Den handlar om att segregationen är hela stadens problem och inte enskilda stadsdelars. Ska man motverka segregationen så måste man förstå att staden är en helhet och att den rumsliga segregationen hör ihop med den ekonomiska och den sociala och vice versa. Om man bygger dyra bostadsrätter i en stadsdel så påverkar det också resten av staden, särskilt de fattigare områdena.

Hur ska man förstå begreppet "grannskap"?

– Det är hur det är och ser ut där man bor, vad som finns och inte finns.

Vad har det för betydelse var man bor?

– Man får olika förutsättningar beroende på var man bor. Särskilt var man bor fram till det att man är 13 år har forskningen visat är av betydelse. Var skolan bra eller dålig? Var förebilderna i grannskapet bra eller dålig? Hade området bra eller dåligt rykte? Det är saker som man tror kan vara viktiga.

Vad är den största orsaken till segregationen?

– När inkomstklyftorna ökar så ökar också segregationen, när den ekonomiska segregationen ökar så ökar också den rumsliga och den sociala, det pekar min och andras forskning på.