All bra popmusik har ett stråk av melankoli i sig. I den tidigare Uppsalaartisten Pelle Lindroths musik står det deppiga i förgrunden. Det är en värld som är på väg åt helvete och ett liv där det är svårt att hitta en mening. Men mitt i mörkret går det att hitta glimtar av eufori, som mot den dystra fonden blir ännu starkare. De där glimtarna finns det ingen i Popsverige som gestaltar bättre än Parken just nu.

Bästa låt: "Double rainbow över Valla torg"