Vasasalen i slottet var överfull när kommunens förstudie om Uppsala konstmuseum presenterades på söndagen.

– Vi fick mycket positiv respons på att förslagen var bra och pedagogiskt upplagda, säger Pia SöråsStaflin, kulturstrateg i Uppsala kommun.

Förstudien innehåller fyra huvudförslag på ny placering av ett konstmuseum: kvarteret Hugin, kvarteret Ångkvarnen, Svandamshallarna och Främre Boländerna. Dessa förslag har Jane Nilsson, som gjort förstudien, utarbetat i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen.

Artikelbild

I sin förstudie rekommenderar Jane Nilsson att kommunen ska utreda placeringarna i kvarteret Hugin (bilden) och kvarteret Ångkvarnen.

Dessutom har Statens Fastighetsverk tagit fram en skiss på en till- och ombyggnad av slottet för att bättre anpassa det till en konstmuseiverksamhet. Om detta förslag säger Jane Nilsson att det är värt att ha i åtanke.

– Konstmuseet ligger på slottet idag och Statens Fastighetsverk har tagit ett stort ansvar för att förbättra lokalerna. Deras roll som värd är viktig. Hur slottet utvecklas har stor betydelse för Uppsala, inte bara ur konstmuseets perspektiv utan som destination, säger hon.

I sin förstudie rekommenderar Jane Nilsson att kommunen ska utreda placeringarna i kvarteret Hugin och kvarteret Ångkvarnen.

Nu är frågan vad du tycker. Fram till den 15 februari kan allmänheten lämna in synpunkter, se kommunens hemsida.

Den 19 mars ska kulturnämnden besluta vilka förslag som ska utredas mer i detalj.

Läs hela förstudien: "Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun".

LÄS MER: Uppsalas konstprofiler tycker till om museets placering.