Studentbokhandelns majoritetsägare Uppsala studentkår meddelade redan i höstas att man kastar in handduken på grund av dålig lönsamhet. Den 31 januari läggs verksamheten ned efter 56 år. Men det dröjer bara två veckor innan en ny bokhandel öppnar i samma lokal.

– Vi siktar på att öppna dörrarna till Uppsala Bokhandel 15 februari, säger bokhandlaren Anders Källgren, som sedan 2017 driver Drottninggatans bokhandel.

Den nya satsningen innebär att Drottninggatans bokhandel läggs ned. Två anställda (totalt 1,5 tjänster) blir av med jobbet. Däremot får tre av dem som nu arbetar på Studentbokhandeln nya jobb i Uppsala Bokhandel.

Anders Källgren, som sedan 37 år driver Globe Bokhandel i Ludvika, var i höstas inne på att avveckla sitt engagemang i Uppsala. Men nu gör han alltså ett försök till.

– Jag tror att läget på Sysslomansgatan är bättre. Men den stora skillnaden är lokalen. På Drottninggatan har vi två plan varav det största utrymmet är i källarvåningen. Det är inte optimalt. Här på Sysslomansgatan får vi en betydligt mer ändamålsenlig lokal.

Ambitionen är att ha ett brett sortiment av allmänlitteratur kompletterat med spel, pussel, presentartiklar och kontorsmaterial. Att ha kurslitteratur i lager är inte aktuellt även om man kan ta hem det på beställning.

– Det var försäljningen av kursböcker som gick dåligt hos Studentbokhandeln så det ser vi ingen poäng med att fortsätta med, säger Anders Källgren.

Hans förhoppning är att Uppsalaborna kommer att uppskatta en privatägd fysisk bokhandel vid sidan av den stora kedjan Akademibokhandeln.