Kommentar PO Qvist tycker att den felaktiga minnestavlan om Ingmar Bergman på huset vid Trädgårdsgatan 12 skall ersättas av en ny skylt. Det är exakt innebörden av min artikel med rubriken "Bergman värd en korrekt skylt" (UNT 16/7).

Någon förklaring till felaktigheten på skylten ges inte. Saken hade lätt klarats ut om någon av de många experter, som enligt Qvist var inbladade när det begav sig, hade rådfrågat de hjälpsamma arkivarierna vid Stadsarkivet om husets ägarhistorik. Det är lätt att misstänka att man gärna ville förstärka Bergmankopplingen genom att göra detta till morfars hus.

I övrigt kvarstår mitt önskemål att det skall stå på minnestavlan att Bergman föddes i Uppsala.

I vilken utsträckning barndomsbesöken och vistelserna hos mormor på Trädgårdsgatan inspirerat Bergman i sitt skapande kan diskuteras. Självfallet är barndomen en resonansbotten för konstnärer i deras skapande. Jag har stor respekt för PO Qvists kunnande och han har rätt att det finns fler exempel där man kan hitta Uppsalakopplingar.

Ett problem (?) är att Bergman själv så flitigt kommenterat och självanalyserat sina verk. Jag dristar mig till att påpeka det självklara att ”Fanny och Alexander” är en saga, inte något försök att återskapa familjens Åkerbloms liv på Trädgårdsgatan. Staden i filmen är inte Uppsala men en stad som lånat drag av dåtidens Uppsala.

I fallet ”Fanny och Alexander” har Ingmar Bergman angett två förlösande ”faddrar”. Den ena heter ETA Hoffman, den andre Dickens. Det verkar trovärdigt.

Det viktiga är ju slutresultatet från denne store filmskapare, inte förlagorna. Men när det gäller Ingmar Bergmans liv och person bör vi hålla oss till fakta.

Hur står det till med faktakontrollen vid kulturförvaltningen? Här finns projektet "Kulturella spår", där man kan ladda ned texter på sin mobil och läsa om en rad bemärkta författare med koppling till Uppsala. Jag läser texten om Ingmar Bergman. Där står att han föddes i Uppsala och att han var två år när han flyttade till Stockholm. Man skall väl tolka det som att han bodde de två första åren i Uppsala?

Det här är helt fel. När Ingmars mor, Karin Bergman, skrevs in på Akademiska sjukhuset i juli 1918 för att föda, angav hon Forsbacka i Gästrikland som adress. Men familjen hade redan påbörjat flytten till Stockholm och där bodde sedan familjen efter att ha vilat upp sig några veckor på mormors sommarställe Våroms i Dalarna.