Ett 80-tal titlar med teckenspråkig litteratur för barn upp till åtta år finns nu att låna på Hörcentralen på Kronparksgården i Uppsala. Böckerna på teckenspråk är inspelade som filmer i dvd-format och kan läsas med dvd-spelare eller dator.

Detta är det första biblioteket i Uppsala som består av barnböcker på teckenspråk.

– Familjer med hörselskadade barn kommer inte alltid till biblioteket men de kommer till Hörcentralen. Här kan de få upp ögonen för den litteratur som finns, kommenterar Ewa Svärd, barnboksbibliotekarie.

Eftersom Hörcentralen är en naturlig plats för föräldrar och barn att besöka menar Ewa Svärd att det är en bra plats att tillgängliggöra böckerna på. Teckenspråk har modersmålsstatus sedan 1981 och biblioteket på Hörcentralen är ett led i arbetet att utveckla språkmöjligheterna för barn och personer med funktionsnedsättning, två grupper som är prioriterade i den nya biblioteksplanen som antogs i början av mars.