Operans vd Birgitta Svendén skulle gärna se operauppsättningar i en stor verkstadslokal eller hangar.

Vi är väldigt nyfikna på att prova andra typer av lokaler. Det skulle ju också göra att vi kan hitta andra sätt att se på våra produktioner men också att hitta till en helt ny publik.

Tanken är att ha någon form av fast huvudscen i Stockholm men också samarbeten med olika scener runt om i landet.

Tidigast 2023 kan ombyggnationen påbörjas enligt den projektrapport och hemställan som Statens Fastighetsverk nu har lämnat in till regeringen för godkännande.

Om förslaget går igenom ska hela operahuset renoveras och dessutom få en tillbyggnad och en ny scen för barn och unga. Kostnaden är beräknad till 3,5 miljarder kronor i 2013 års penningvärde. Tidigast 2027 kan det bli dags för invigning.