Som doktor i evolutionsbiologi, styrelseledamot av Humanisterna och expert på konfessionella friskolor lever Per Kornhall mer än väl upp till stereotypen av en benhård religionskritiker med bevisbarhet som enda kriterium för relevans. Om det inte vore för hans sjutton år som aktiv, ja till och med fanatisk, medlem i Livets Ord.
I sin nya bok, Livets Ord - kontroll och manipulation i Jesu namn, berättar Per Kornhall sin historia om församlingen Livets Ord. Berättelsen tar sin början på 80-talet när en andligt vilsen Kornhall möter Jesus och Ulf Ekman på Sergels torg. Han dras snabbt in i en varm gemenskap präglad av karismatiska ledare och händelserika gudstjänster, får vänner och sedermera också familj och arbete inom församlingen.

Den unge Ulf Ekman har just kommit tillbaka från Bibelstudier i USA och har tagit starka intryck av den amerikanska Trosrörelsen. Runt honom har det uppstått en liten men brinnande skara lärjungar som är övertygade om att Ekman är utvald att föra den nya väckelsen till Europa. Förkunnelserna handlar ofta om att driva ut demoner och motverka djävulens inflytande. Aborter beskrivs som barnoffer på djävulens altare och man kulminerar i timslånga sessioner av tungotal. Vid Ekmans sida i predikstolen ses då och då hans amerikanska vänner från Trosrörelsen som får församlingen att såväl skrika som kräkas (!) ut sina inre demoner.
Med stöd av långa citat ur inspelade predikningar - som för trovärdighetens skull också finns att höra på Kornhalls hemsida - tecknas en tydlig bild av Livets Ords utveckling under de första tjugo åren. För visst - det medger Kornhall villigt - har mycket hänt sedan de värsta andliga exerciserna i början av 80-talet. För den som sporadiskt besöker Livets Ords gudstjänster i Årsta framstår församlingen i dag som en frikyrka bland alla andra. Lovsången är full av glädje, åhörarna lyckliga och predikningarna skulle kunna användas som förlagor på en grundkurs i retorik. En form som många upplever som en uppiggande kontrast till Svenska Kyrkans stelbenta liturgi. Men det som förändrats är i första hand varumärket Livets Ord, inte teologin.

Kornhall rör sig systematiskt från församlingens fundamentalistiska vetenskapsförakt och framgångsteologi till dess monetära fixering och tvivelaktiga skolverksamhet. Extra intressant är avsnittet om Livets Ord och politiken där Kornhall har kartlagt församlingens inflytande över organisationer som Ja till livet och dess makt över Kristdemokraterna i Uppsala. Bland annat konfronterar han ledande lokala företrädare för KD med ett antal uttalanden av Ulf Ekman. Ett handlar om att "socialismen är en andefurste" - alltså en mäktig demon som skall bes bort med krigsbön. Ett annat om att kritiker av Livets Ord har dött efter att ha "predikat mot Gud". Inte en enda av politikerna förmår ta ställning mot dessa extrema uttalanden.

Per Kornhalls observationer är så uppbackade av källmaterial och djupt personliga vittnesmål att varje försök att avfärda dem som ren lögn är dömt att misslyckas. Därför är det onödigt att han låter sina försök till djupare analys skena iväg och bli lätta måltavlor. Kornhalls berättelser om totalitärt ledarskap och krav på absolut lydnad trollbinder, men tappar stringens av otaliga paralleller till både Hitler och Stalin. Och när han ger sig in i en hobbypsykologisk diagnos av Ekman som svävandes i gränslandet mellan psykopati och narcissism blir resultatet en stark känsla av personlig vendetta, vilket är synd när betraktelserna och dokumentationen talar ett så tydligt språk i sig själva. Detsamma gäller författarens strävan att kategorisera Livets Ord som en sekt. Fokus i den efterföljande debatten riskerar att hamna på sektbegreppet i stället för på de företeelser som ligger bakom det.

Kornhall har gett sin bok undertiteln "Kontroll och manipulation i Jesu namn", och när blicken lyfts från den lilla församlingen till en mer allmän betraktelse över vad som driver människor in i isolerade religiösa grupper får texten en bredare relevans. Församlingsmedlemmarna som skildras är vanliga människor som väljer att underkasta sig ett ledarskap som får dem att ta avstånd från släkt och vänner, leva i fattigdom för att ha råd att betala tionde och förkasta allt de har lärt sig i skolan om naturvetenskap. För att spegla processerna som leder fram till sådana handlingar, och de mekanismer som rullar i gång när någon tvekar, på ett trovärdigt sätt krävs personlig erfarenhet. Och det är i just den personliga erfarenheten som Kornhall har sin verkliga styrka.