Bland annat får det konstnärsdrivna kulturhuset Köttinspektionen 1 091 000 kronor för verksamheten. De får även ett särskilt stöd på 150 000 kronor till den internationella festivalen "Revolve – Uppsala Performance Art Days".

Bror Hjorths Hus får ett utökat stöd för verksamheten, totalt 5 653 000 kronor. Detta för att kunna fortsätta erbjuda alla besökare fri entré. Satsningen har gett museet 50 procent fler besökare sedan kulturnämnden införde fri entré sommaren 2015. Museet får dessutom ett särskilt stöd på 200 000 kronor för renovering och underhåll av byggnaden.

Fredens Hus på Uppsala slott får utökat verksamhetsstöd till 2 222 000 kronor för sin verksamhet, vilken innefattar både utställningar och pedagogisk verksamhet ute i hela landet.

Den Lilla Teatern får 660 000 kronor. De har också fått ett särskilt stöd om 350 000 kronor för sitt jubileumsarbete under 2019. Den lilla teatern fyller 30 år och ska fira med att arrangera en scenkonstfestival för barn och unga.

– Det kommer att bli en vecka i höst med föreställningar av några av de som gästat vår scen genom åren, berättar P A Strand från Panikteatern.

– Tanken är att vi ska samarbeta både med Uppsala kommun och med regionen för att få ut festivalföreställningarna på olika platser i länet.

I det stöd kulturnämnden ger för kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga har Österledskyrkans musikskola och Studiefrämjandets kulturskola beviljats extra stöd för att kunna sänka sina avgifter.