Det unika biblioteket öppnas på Hörcentralen i Ulleråker och kommer att rymma ett 80-tal titlar. Målgruppen är barn upp till åtta år.

– Familjer med hörselskadade barn kommer inte alltid till biblioteket men de kommer till Hörcentralen. Här kan de få upp ögonen för vilken litteratur som finns. Vi vill därför lyfta fram och tillgängliggöra den här typen av litteratur just här, säger Ewa Svärd, barnbibliotekarie, i ett pressmeddelande.

Det visuella teckenspråket har modersmålsstatus sedan 1981 och saknar skriftlig form. Böckerna är i dvd-format och kräver dvd-spelare eller dator. (UNT)